About me

AvanStee_2018_2_hogeresolutie

-English below-

Dr. Annemarie van Stee is een filosoof die denkt, schrijft en spreekt over existentiële thema’s. Op dit moment vooral over het streven naar een zinvol (of niet al te zinloos) leven. Maar ook over liefde. En over zelfinzicht, o.a. onder invloed van neurowetenschap.

Van Stee heeft een vaste aanstelling als docent aan de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Naast haar onderwijs heeft ze de afgelopen jaren multidisciplinair onderwijs ontwikkeld op het gebied van welzijn en beleid; samen met een collega ontving ze hier een genereuze interfacultaire subsidie voor. Vanaf september 2022 werkt ze naast haar onderwijs ook als docentambassadeur: een brugfunctie tussen haar faculteit en het Teaching and Learning Centre van de universiteit.

Van Stee promoveerde in Leiden (2017) op een proefschrift waarvoor ze in 2020 de Keetje Hodshon Prijs won, van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Deze prijs wordt een keer in de vier jaar uitgereikt aan één onderzoeker in de categorie ‘wijsbegeerte of godgeleerdheid’. Haar boek Love and Selfhood: self-understanding through philosophy and cognitive neuroscience is gebaseerd op dit proefschrift en kwam uit in 2022, bij Palgrave MacMillan.

Eerder behaalde Annemarie van Stee een BA aan University College Utrecht, een onderzoeksmaster in Cognitive Neuroscience en een master in de Wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit Nijmegen (alledrie cum laude).

— — — — — — —

KHMW 2020
KHMW 2020 (foto: Hilde de Wolf)

Dr. Annemarie van Stee is a philosopher whose current research interests fall within moral psychology and the philosophy of emotions, and concern topics such as meaning in life, love, and self-understanding. She also works in the philosophy of neuroscience.

Van Stee is a lecturer at the philosophy department of Radboud University Nijmegen. Over the past years, she has developed multidisciplinary education concerning well-being, policy and society, and received a generous interfaculty grant to do so.

Van Stee obtained her PhD from Leiden University (2017) and has been a guest researcher at the Center for Subjectivity Research, Copenhagen. For her PhD, she received the Keetje Hodshon Prize 2020, awarded by the Royal Holland Society of Science and Humanities (KHMW). This prize is awarded once every four years in the category ‘philosophy or theology’, to one dissertation defended in the Netherlands in the intermittent years. A book based on that dissertation came out in 2022, with Palgrave MacMillan: Love and Selfhood: self-understanding through philosophy and cognitive neuroscience.

Van Stee holds a BA degree from University College Utrecht, and a research master’s degree in Cognitive Neuroscience and a master’s degree in Philosophy from Radboud University Nijmegen (all three cum laude).

%d bloggers liken dit: