Over mij / About me

AvanStee_2018_2_hogeresolutie

Dr. Annemarie van Stee is een filosoof die denkt, schrijft en spreekt over existentiële thema’s. Op dit moment vooral over het streven naar een zinvol (of niet al te zinloos) leven. Maar ook over liefde. En over zelfinzicht, o.a. onder invloed van neurowetenschap.

Van Stee werkt aan de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze promoveerde in Leiden op het proefschrift Understanding existential self-understanding: philosophy meets cognitive neuroscience (2017). Eerder behaalde ze een BA aan University College Utrecht en een onderzoeksmaster in Cognitive Neuroscience en een master in de Wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit Nijmegen (alledrie cum laude).

Met haar proefschrift won ze de Keetje Hodshon Prijs 2020, van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Deze prijs wordt een keer in de vier jaar uitgereikt aan één onderzoeker in de categorie ‘wijsbegeerte of godgeleerdheid’.

— — — — — — —

Dr. Annemarie van Stee is a philosopher whose research interests revolve around meaning in life, love, and self-understanding. She works at the philosophy department of Radboud University Nijmegen, where she coordinates the development of an interdisciplinary master Well-Being, Policy and Society. Van Stee obtained her PhD, entitled Understanding existential self-understanding: philosophy meets cognitive neuroscience (2017) from Leiden University and has been a guest researcher at the Center for Subjectivity Research, Copenhagen. For her PhD, she received the Keetje Hodshon Prize 2020, awarded by the Royal Holland Society of Science and Humanities (KHMW).